Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng gói lệnh Numtheory trong Maple để tính các hàm số học và Phương trình đồng dư

Ứng dụng gói lệnh Numtheory trong Maple để tính các hàm số học và Phương trình đồng dư

Trong số học, việc tính toán rất quan trọng, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ tính toán như maple là rất quan trọng. Gói lệnh thường được dùng để giải quyết các vấn đề số học là gói numtheory. Trong chủ đề nầy ta chủ yếu giới thiệu các dùng các câu lệnh trong gói numtheory để giải các bài toán về tính toán các hàm cơ bản trong số học và phương trình, hệ phương trình đồng dư.

Hệ phương trình đồng dư tuyến tính mod m

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *