Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Một số bài toán về phép lặp trong môi trường hình học động

Một số bài toán về phép lặp trong môi trường hình học động

Phần mềm Geometer’s Sketchpad đã trở thành một phương tiện dạy học mới mẻ và sinh động được giáo viên, sinh viên, học sinh áp dụng rộng rãi trong công việc của mình. Là một công cụ hình học, Sketchpad sử dụng ký hiệu hình học để mô tả lặp lại. Trong ký hiệu như vậy, các đối tượng hình ảnh (như điểm hoặc số) được lặp lại đối với các đối tượng hình ảnh trước. Những hình ảnh này các đối tượng phải phụ thuộc vào các đối tượng hình ảnh trước, như vậy khi các hình ảnh trước thay đổi, các đối tượng hình ảnh thay đổi. Một khi bạn “ánh xạ” hình ảnh trước vào hình ảnh trong hộp thoại Iterate, Sketchpad được lặp đi lặp lại. Bạn có thể đặt số lần lặp để kiểm soát bao nhiêu lần Sketchpad lặp lại công việc xây dựng hoặc tính toán của bạn. Vì vậy, em xin chọn đề tài “ Một số bài toán về phép lặp trong môi trường hình học động” để có thể làm rõ hơn về việc sử dụng GSP với lệnh lặp.

Cây pitago

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Mai Thị Thanh Tuyền
  • Tải về (pdf, gsp):  Tiểu luậnMô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *