Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Dạy học Phương trình chính tắc của Parabol với Sketchpad

Dạy học Phương trình chính tắc của Parabol với Sketchpad

Ý tưởng: Trong thực tế ta thường gặp đường parabol, chẳng hạn:
Đồ thị của hàm số: y=a(x^2)+bx+c (a khác 0)
Các tia nước phun ra từ vòi phun nước
Đường đi của viên đạn đại bác

Đường Parabol


Ta có thể vẽ parabol với tiêu điểm F và đường chuẩn d như sau:
Lấy một êke ABC (vuông ở A) và một đoạn dây không đàn hồi, có độ dài bằng AB. Đính một đầu dây vào điểm F đầu kia vào đỉnh B của êke. Đặt êke sao cho cạnh AC nằm trên d, lấy đầu bút chì ép sát sợi dây vào cạnh AB và giữ căng sợi dây rồi cho cạnh AC của êke trượt trên d. Khi đó đầu M của bút chì sẽ vạch nên một phần của parabol (vì ta luôn có MF = MA)

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Hạnh Tâm, Lê Thị Diệp, Lê Thị Thanh Diệu
  • Tải về (gsp):  Mô hình GSP dạy Parabol

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *