Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Dạy học Định lý Cosin với Sketchpad

Dạy học Định lý Cosin với Sketchpad

Thông qua phần mềm GSP để xây dựng mô hính giúp học sinh:

  • Có cách nhìn trực quan hơn về Dịnh lý Pi-ta-go đã học vào năm lớp 8.
  • Khám phá định lý Cosin bằng cách tiếp cận trực quan về diện tích các hình vuông và hình bình hành dựng trên các cạnh của tam giác.
  • Liên tưởng tự phát hiện định lý để nhớ lâu hơn.
Mô hình định lý Cosin

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Lê Ngọc Dung, Hà Thị Ngọc, Lê Thị Nhung, Trần Lan Anh
  • Tải về (gsp):  Mô hình GSP cho Định lý Cosin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *