Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Thiết diện của Tứ diện

Mô hình Sketchpad về Thiết diện của Tứ diện

Bài viết này nhằm cung cấp cho người đọc một phần hướng dẫn nhỏ về việc ứng dụng của công cụ 3D trong việc dựng các yếu tố Hình học không gian trong chương trình Hình học lớp 11 cụ thể hướng dẫn sử dụng công cụ 3D vào bài toán thiết diện của tứ diện.

Thiết diện của Tứ diện

Trong phần nội dung của bài này nhóm 10 trình bày chi tiết các bước dựng mô hình 3D không gian cho một bài toán cụ thể (nêu ở trang 3), một hoạt động dạy trong bài đường thẳng song song với mặt phẳng, Sách giáo khoa Hình Học 11 Nâng cao.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *