Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về tương ứng giữa số thực và điểm trên Đường tròn lượng giác

Mô hình Sketchpad về tương ứng giữa số thực và điểm trên Đường tròn lượng giác

    Chương trình đại số 10 trong chương IV nghiên cứu về góc và cung lượng giác, có nhiều điểm khác so với góc và cung trong hình học, do đó các khái niệm vẫn còn rất mới mẻ đối với học sinh. Điều quan trọng là mỗi góc và cung lượng giác đều tương ứng với một số thực duy nhất và với một điểm duy nhất trên đường tròn lượng giác.

Tương ứng giữa số thực và điểm trên ĐTLG

    Để thấy rõ hơn sự tương ứng giữa số thực và điểm trên đường tròn lượng giác, ta xét trục số At là tiếp tuyến của đường tròn lượng giác tại A. Khi At quấn quanh đường tròn những điểm tương ứng M[1] trên trục số có tọa độ a sẽ đến trùng với điểm M trên đường tròn lượng giác thỏa mãn số đo cung AM  bằng a.

     Chúng tôi đã cùng nghiên cứu và thiết kế mô hình này, hy vọng giúp học sinh có cách nhìn trực quan rõ ràng hơn, đạt hiệu quả trong việc tiếp thu bài học.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Trần Thị Hải Yến, Mai Thị Thanh Thuý, Huỳnh Văn Sơn, Lương Viết Hùng
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *