Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về một bài toán quỹ tích trong không gian

Mô hình Sketchpad về một bài toán quỹ tích trong không gian

Bài toán. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ và một điểm M trên cạnh AB. Gọi N là giao điểm của mặt phẳng A’MC với đường thẳng C’D’.

a. Tứ giác A’MCN là hình gì?

b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên MN. Tìm quỹ tích của H khi M di động trên AB.

Bài toán về hình lập phương

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng, Trần Tiễn Trung, Huỳnh Văn Quốc Ấn, Trần Văn Trường Trung Trực.
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP bài toán quỹ tích

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *