Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Định lý Cosin trong tam giác

Mô hình Sketchpad về Định lý Cosin trong tam giác

Mô hình Định lý Cosin

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Ngân, Nguyễn Thị Ni, Trần Thị Thanh Nhàn, Võ Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Bích Phương
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Định lý Cosin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *