Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Định lý Cosin trong tam giác

Mô hình Sketchpad về Định lý Cosin trong tam giác

Mô hình Định lý Cosin

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2011
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Ngân, Nguyễn Thị Ni, Trần Thị Thanh Nhàn, Võ Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Bích Phương
 • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Định lý Cosin
Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *