Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Định nghĩa và vẽ Parabol

Mô hình Sketchpad về Định nghĩa và vẽ Parabol

Vẽ Parabol

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2011
 • Tác giả: Nhóm 4, lớp 4B
 • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Parabol
Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *