Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Tìm thiết diện của tứ diện với Sketchpad

Tìm thiết diện của tứ diện với Sketchpad

Trong quá trình học đại cương Hình Học Không Gian, học sinh thường gặp khó khăn về thiết diện. Để giúp các em có thể dễ dàng hình dung thiết diện chúng ta sẽ đi khảo sát bài toán sau:
Cho tứ diện ABCD và mặt phẳng (MNP) bất kỳ. Chúng ta sẽ đi tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) và tứ diện ABCD.

Thiết diện của tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Trần Khánh Hưng, Lê Mậu Triều, Nguyễn Văn Quốc, Kso Tour
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về thiết diện

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *