Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Biểu diễn toán động trong chủ đề hình học không gian

Biểu diễn toán động trong chủ đề hình học không gian

Trong chương trình trung học phổ thông hiện nay, các kiến thức về Hình học không gian là những nội dung gây nhiều khó khăn cho học sinh trong quá trình học. Phần lớn giáo viên và học sinh chỉ sử dụng các hình ảnh in ở sách giáo khoa hoặc các hình vẽ do giáo viên vẽ ở trên bảng. Điều này gây ra cho học sinh khó hình dung ra định nghĩa và các tính chất hình học của các hình khối trong không gian, cũng như khó hình thành tư duy trừu tượng và tư duy không gian.

Hình học không gian

Phần mềm The Geometer’s Sketchpad (GSP) là phần mềm vẽ hình nhưng vẫn ít được ứng dụng trong nhà trường phổ thông. Ưu điểm của phần mềm này là dễ tạo ra các mô hình trực quan, sinh động, tính toán, đo đạc dễ dàng. Phần mềm sẽ giúp cho giáo viên tạo ra tri thức cho học sinh một cách tự nhiên và hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy.


Với những lý do trên, với mong muốn nâng cao hiệu quả dạy – học tôi đã chọn đề tài “Biểu diễn toán động với chủ đề hình học không gian”.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *