Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Định lý về giá trị trung gian của hàm số liên tục với Sketchpad

Định lý về giá trị trung gian của hàm số liên tục với Sketchpad

Hàm số liên tục

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Dương Quốc Duy, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Văn Trí, Phạm Thỵ Thảo, Lê Thị Mỷ Trang
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *