Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng bài học Đường thẳng song song với mặt phẳng trong giải quyết bài toán quỹ tích

Ứng dụng bài học Đường thẳng song song với mặt phẳng trong giải quyết bài toán quỹ tích

Trong hoạt động này, học sinh dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của phần mềm GSP sẽ được làm một bài tập sau ví dụ “Đường thẳng song song với mặt phẳng”. Qua bài tập này, học sinh sẽ có cơ hội nắm nội dung kiến thức bài đường thẳng song song với mặt phẳng vào bài tập. Hoạt động kết thúc sau khi học sinh đã hiểu và làm được bài toán.

Bài toán quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Đinh Thị Thảo Quý, Nguyễn Thị A Na, Tôn Nữ Quỳnh Mai, Lê Thị Thu Hường
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *