Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Góc lượng giác và các giá trị lượng giác

Góc lượng giác và các giá trị lượng giác

Giúp HS có cái nhìn trực quan hơn về góc lượng giác và các giá trị lượng giác sin, cosin của chúng (SGK Đại số10 Nâng cao, chương VI, bài 2, trang 195). Thông qua việc sử dụng hình động, HS sẽ dễ phát hiện ra các tính chất hơn so với việc giảng dạy thông thường.

Góc lượng giác

Ý TƯỞNG: Sử dụng công cụ chuyển động của điểm trên đường tròn cùng với các phép đo đạc, tính toán để mô tả các góc lượng giác và giá trị sin, cosin của chúng.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Võ Tôn Anh, Võ Thị Thanh Đang, Ngô Thị Hằng, Võ Thị Phương Thuỷ
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *