Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Bài tập Thiết diện của hình chóp

Bài tập Thiết diện của hình chóp

Khi học bài thiết diện của hình chóp, học sinh luôn có những thắc mắc như: thiết diện khi của hình chóp khi cắt bởi một mặt phẳng có hình dạng như thế nào, thiết diện đó có thay đôi không khi có một điểm thay đổi? Khi dạy bằng bảng thì khó quan sát, tốn nhiều thời gian mà hiệu quả không cao. Do vậy, học sinh thường ngại học toán hình.

Thiết diện hình chóp

Để có hình ảnh trực quan sinh động giúp học sinh dễ hiểu và hứng thú khi học toán hình. Phần mềm Sketchpad thỏa mãn những yêu cầu đặt ra ở trên, nó là công cụ để tạo ra những ví dụ minh họa trực quan, giúp cho học sinh quan sát dễ dàng hơn, giúp cho học sinh tự khám phá để rồi đi đến thích thú và không sợ toán hình. Các thầy cô cũng tiết kiệm thời gian giảng giải.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Nhật Minh, Hồ Tuyết Minh, Võ Thị Kiều Ngân, Dương Thị Hoài Thu
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *