Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Sketchpad để dạy giải một số bài tập liên quan đến thiết diện

Sử dụng Sketchpad để dạy giải một số bài tập liên quan đến thiết diện

Thiết diện là nội dung không được giảng dạy trong tiết lý thuyết cụ thể nào trong phân phối chương trình. Tuy nhiên bài tập tìm thiết diện rất phong phú và đa dạng. Ta phân loại bài tập liên quan đến thiết diện thành 3 dạng sau:

Thiết diện
  1. Thiết diện qua ba điểm cho trước
  2. Thiết diện liên quan đế yếu tố song song
  3. Thiết diện liên quan đến yếu tố vuông góc.

Trong bài làm này, mỗi dạng bài tập sẽ có một dạng đại diện với ví dụ cùng mô hình GSP đi kèm để giúp giáo viên phục vụ cho việc minh họa bài toán cũng như cách giải. Qua đây cũng giúp học sinh có cái nhìn sinh động trực quan hơn về bài toán và tạo hứng thú trong quá trình học tập.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Lê Hà Minh Nguyệt
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *