Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Giải quyết vấn đề trên biểu diễn toán động trong chủ đề Phép đối xứng

Giải quyết vấn đề trên biểu diễn toán động trong chủ đề Phép đối xứng

Nhờ các biểu diễn toán động như trong phần mềm The Geometer’s Sketchpad (thường được gọi tắt là Sketchpad hay GSP) là một phần mềm hình học động thương mại với mục đích khám phá hình học Euclid, đại số, giải tích, và các lĩnh vực toán khác. Phần mềm GSP có nhiều thế mạnh trong việc tạo các mô hình trực quan, cho thấy sự chuyển động của các đối tượng cả trong mặt phẳng và không gian. Ngoài ra, những vấn đề toán liên quan đến chủ đề Phép Đối xứng thường là những vấn đề khó hình dung và giải bài toán.Việc dùng phần mềm GSP giúp minh họa trực quan, hình thành những trực giác cơ bản từ đó có thể hiểu và khắc sâu các trực giác đó, hỗ trợ tốt hơn để đưa ra các ý tưởng, phản ánh, giải thích, suy luận và giải quyết vấn đề.

Phép đối xứng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Võ Hoài Anh (Tiểu luận)
  • Tải về (pdf, gsp): Tiểu luậnMô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *