Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ với Sketchpad

Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ với Sketchpad

Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được một hình trụ. Khi đó:

  • DA và CB quét nên hai đáy của hình trụ là hai hình tròn bằng nhau nằm trong hai mặt song song có tâm D và C.
  • Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của AB được gọi là đường sinh. Chẳng hạn EF là một đường sinh.
Khối trụ

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Bùi Thị Tiền Phương
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *