Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Dạy học Định lý Cosin trong tam giác

Dạy học Định lý Cosin trong tam giác

Trong hoạt động này giáo viên sẽ thực hiện cắt, ghép hình để hình thành định lí cosin trong tam giác.

Định lý Cosin

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Hồ Thị Thu Liên, Nguyễn Thị Thu Sương, Nguyễn Thị Thu Nhi, Hoàng Thị Vi Hạ
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *