Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Một số bài toán trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 (N4)

Một số bài toán trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 (N4)

Năm 2012, mới đánh dấu cho lần đầu tiên Việt Nam tham gia chương trình đánh giá quốc tế PISA, qua đó tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với tri thức thế giới. Là sinh viên sư phạm, là giáo viên tương lai chúng ta cần nghiên cứu về PISA để hỗ trợ công việc giảng dạy cũng như nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

PISA – Bài toán thực tế
  • Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Đắc Hiếu, Lê Thanh Thoại, Trương Minh Cường, Hoàng Thị Ái Nhi
  • Tải về (pdf): Tiểu luận

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *