Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Sử dụng phần mềm Yenka trong dạy học thống kê ở trường phổ thông

Sử dụng phần mềm Yenka trong dạy học thống kê ở trường phổ thông

Yenka Thống kê được sử dụng phổ biến cho nhiều đối tượng. Với phần mềm này, giáo viên có thể thao tác nhanh chóng để nhập số liệu cần thống kê, minh hoạ ví dụ bằng biểu đồ, đồ thị. Giúp học sinh hiểu và sử dụng thành thạo, ứng dụng phần mềm vào việc học. Những người dùng khác cũng có thể sử dụng phần mềm này phục vụ cho công việc.

Phần mềm Yenka

Video hướng dẫn:

Một ví dụ về sử dụng Yenka

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Lâm Thị Quỳnh Tiên, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Thị Hồng Chung
  • Tải về (pdf, ppt): Tiểu luận, Báo cáo PPT

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *