Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Giới thiệu một số bài toán trong chương trình đánh gía học sinh quốc tế PISA 2012 (N1)

Giới thiệu một số bài toán trong chương trình đánh gía học sinh quốc tế PISA 2012 (N1)

Những bài toán Pisa rất đa dạng, bài toán đưa ra nhằm giải quyết tình huống thực tiễn. Các bài toán Pisa gồm 3 phần: Tiêu đề bài toán ( chủ đề của tình huống thực tiễn), phần mở đầu là phần để dẫn mô tả tình huống thực tiễn và các câu hỏi của bài toán tình huống thực tiễn.

Những bài toán trong PISA không xa lạ với người học, gần gũi gắn bó với cuộc sống. Vì vậy để giải các bài toán PISA ngoài kiến thức toán học cần phải có kiến thức và kỹ năng hiểu biết thực tiễn, năng lực tư duy, phân tích, suy luận để lọc ra các điều kiện giải bài toán.

Chương trình đánh giá PISA

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Huỳnh Thị Thuỷ Tiên, Võ Thị Thu Thảo, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Diệp
  • Tải về (pdf): Tiểu luận

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *