Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Khảo sát hàm số bậc 3 bằng Maplet

Khảo sát hàm số bậc 3 bằng Maplet

Trong quá trình tiếp cận và nghiên cứu Maple, tôi nhận thấy rằng ngoài các tính năng tính toán và minh họa rất mạnh mẽ bằng các câu lệnh riêng biệt, Maple còn là một ngôn ngữ lập trình rất hay và mạnh, đặt biệt là Maplet trong Maple, với Maplet người dùng có thể hình dung một cách trực quan về hình thức thực hiện cũng như kết quả có được thông qua giao diện đẹp mắt,…

Maplet khảo sát hàm số bậc 3

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *