Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Thiết kế Maplet tính đạo hàm của hàm số

Thiết kế Maplet tính đạo hàm của hàm số

Maplet tính Đạo hàm

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Hoàng Hão Giáng Chi
  • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *