Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Ứng dụng Maplet vào tính Giới hạn – Đạo hàm – Tích phân

Ứng dụng Maplet vào tính Giới hạn – Đạo hàm – Tích phân

Maplet tính Giới hạn – Đạo hàm – Tích phân

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Lâm Thị Quỳnh Tiên
  • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *