Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Tìm toạ độ giao điểm và vẽ đồ thị hàm số trong mặt phẳng với Maplet

Tìm toạ độ giao điểm và vẽ đồ thị hàm số trong mặt phẳng với Maplet

Maplet này giúp người dùng tìm tọa độ giao điểm và vẽ đồ thị của hai hàm số có dạng y = f(x).

Maplet tìm giao điểm & vẽ đồ thị

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân
  • Tải về (mw, pdf): File Maple, Tiểu luận

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *