Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Sử dụng Maplet trong Maple để tính giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân của hàm một biến

Sử dụng Maplet trong Maple để tính giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân của hàm một biến

Trong bài tiểu luận này, Maplet sẽ được chia làm thành ba phần:

Phần 1: Tính giới hạn của hàm một biến
Phần 2: Tính đạo hàm của hàm một biến
Phần 3: Tính nguyên hàm của hàm một biến
Phần 4: Tính tích phân của hàm một biến

Maplet về Phép tính

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thuỵ Việt Anh
  • Tải về (mw, pdf): File Maple, Tiểu luận

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *