Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Tìm góc & giao điểm giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng với Maplet

Tìm góc & giao điểm giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng với Maplet

Maplet tìm góc & giao điểm

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *