Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ đồ thị hàm số hữu tỉ trong dạy học

Sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ đồ thị hàm số hữu tỉ trong dạy học

Hiện nay sử dụng phần mềm vào dạy học là rất cần thiết cho mọi giáo viên. Geogebra là một phần mềm miễn phí hỗ trợ cho môn hình học của ngành giáo dục được sử dụng giảng dạy tại các trường học. Nên phần mềm này là hữu dụng khi dạy học những bài đồ thị hàm số.

Vẽ đồ thị hàm số hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *