Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Sử dụng phương án đoán thông minh và thử trong giải quyết vấn đề

Sử dụng phương án đoán thông minh và thử trong giải quyết vấn đề

Ngày nay, con người hằng ngày phải đối mặt với những vấn đề của cuộc sống. Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và tối ưu thì ta phải có một chiến lược sao cho phù hợp. Trong Toán học cũng vậy, hằng ngày chúng ta phải đương đầu với những bài toán mà cần có lời giải đáp và đưa ra những hướng giải mà có thể chưa biết được ngay. Vì vậy, có những chiến lược để giải quyết vấn đề là điều cần thiết.

         Cuốn sách Problem-solving strategies for efficient and elegant solutions cung cấp cho người đọc những chiến lược cụ thể để tiếp cận vấn đề, đưa ra những phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề. Cách tiếp cận vấn đề gần gũi, ví dụ minh họa thực tế, phong phú với hướng dẫn chi tiết là những gì mà cuốn sách này mang đến cho người đọc, từ đó giúp người đọc hiều biết thêm và áp dụng chiến lược thích hợp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

Sách Giải quyết vấn đề

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2012
  • Tác giả: Cao Thị Ngọc Thuý
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *