Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Quá trình ra đề kiểm tra một tiết Chương Góc lượng giác và Công thức lượng giác – Đại số 10

Quá trình ra đề kiểm tra một tiết Chương Góc lượng giác và Công thức lượng giác – Đại số 10

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ra đề kiểm tra 45 phút cho học sinh lớp 10 chương góc lượng giác và công thức lượng giác dưới hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, từ đó thấy được quy trình ra đề để kiểm tra 45 phút là như thế nào để phù hợp với học sinh và mục tiêu dạy học.

Đường tròn lượng giác

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Dương Minh Hoàng
  • Tải về (pdf): Kiểm tra – Đánh giá

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *