Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Quy trình biên soạn đề kiểm tra môn Toán

Quy trình biên soạn đề kiểm tra môn Toán

Đề kiểm tra là phương tiện và công cụ để đánh giá kết quả của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì hay toàn bộ chương trình. Giáo viên căn cứ vào các mục tiêu tương ứng với nội dung để xác định mục đích và yêu cầu của đề kiểm tra. Để biên soạn được các đề kiểm tra tốt, giáo viên cần liệt kê chi tiết các mục tiêu dạy học của phần nội dung kiểm tra, thể hiện ở các hành vi hay năng lực cần phát triển ở học sinh. Hệ thống mục tiêu dạy học được phân thành ba lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng, quá trình tư duy và thái độ.

Các bước soạn đề kiểm tra
  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Bùi Phước Minh, Lê Song Thái, Lê Văn Thanh Phú, Lưu Phước Phú
  • Tải về (ppt): Soạn đề kiểm tra môn Toán

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *