Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Tìm hiểu về Đánh giá chẩn đoán

Tìm hiểu về Đánh giá chẩn đoán

Đánh giá chẩn đoán được thực hiện trước và có thể trong suốt quá trình dạy học để xác định những kiến thức, kĩ năng, tư duy, thái độ, sở thích… hiện có của học sinh, khoảng cách khác biệt giữa các học sinh và chỉnh sửa các kế hoạch dạy học để phù hợp với trình độ của học sinh.

Đánh giá chẩn đoán

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Huỳnh Tuyết Nhi, Võ Thị Lan, Ngô Thị Bích Ngọc, Lê Thị Hồng Hạnh
  • Tải về (pptx): Đánh giá chẩn đoán

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *