Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Quá trình hình thành môn Hình học phân dạng

Quá trình hình thành môn Hình học phân dạng

Trong ngữ cảnh nào đó, Hình học phân dạng là ngôn ngữ đầu tiên để mô tả, mô hình hoá và phân tích các dạng phức tạp đã tìm thấy trong tự nhiên. Trong khi các phần tử của ngôn ngữ truyền thống (hình học Euclide) là các dạng hiển thị cơ bản như đoạn thẳng, mặt phẳng… thì trong hình học phân hình đó là các thuật toán chỉ có thể biến đổi thành các dạng (Fractals) và cấu trúc nhờ máy tính.

Fractals

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2019
  • Tác giả: Huỳnh Diệp Phong Bảo
  • Tải về (pdf): Hình học Fractals

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *