Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Một số phương pháp tìm Min Max của biểu thức đại số cho học sinh lớp 9

Một số phương pháp tìm Min Max của biểu thức đại số cho học sinh lớp 9

Các bài toán cực trị đại số ở cấp 2 có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh ở bậc học này. Để giải các bài toán cực trị đại số, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số người làm toán phải sử dụng khá nhiều các dạng hằng đẳng thức từ các dạng đơn giản đến các dạng phức tạp. Bởi thế, có thể nói các bài toán này ở cấp 2 tạo ra khả năng giúp bọc sinh có điều kiện rèn luyện kĩ năng biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số.

Min-Max

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2019
  • Tác giả: Trần Xuân Nhật Minh
  • Tải về (pdf): Phương pháp tìm Min-Max

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *