Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Một số thang đo trong đánh giá Giáo dục Toán

Một số thang đo trong đánh giá Giáo dục Toán

Trong giáo dục toán, đánh giá đóng vai trò hiệu quả trong việc đạt câu hỏi hoặc thách thức các mục tiêu, đó là lý do chúng tôi chọn đề tài này. Thông qua việc tìm hiểu cách xác định thang đo trong đánh giá, các loại thang đo đánh giá trong giáo dục toán, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các thang đo trong đánh giá được xác định như thế nào?

Có rất nhiều loại thang đo nhưng chúng tôi tập trung chủ yếu bốn loại thang đo trong dạy học toán: Thang đo mức độ tư duy, thang đo Bloom, thang đo Van Hiele, thang đo PISA.

Thang mức đánh giá

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Huỳnh Kim Toàn, Nguyễn Thị Minh Lệ, Đoàn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Tải về (pdf): Các thang mức đánh giá GD Toán

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *