Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Quá trình ra đề kiểm tra một tiết chương Hàm số LG và Phương trình LG

Quá trình ra đề kiểm tra một tiết chương Hàm số LG và Phương trình LG

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ra đề kiểm tra 45 phút cho học sinh lớp 11 chương hàm số lượng giác và phương trình lượng giác dưới hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, từ đó thấy được quy trình ra đề để kiểm tra 45 phút là như thế nào để phù hợp với học sinh và mục tiêu dạy học.

Hàm số Lượng giác

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *