Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Quá trình ra đề kiểm tra 1 tiết chủ đề Hàm số Luỹ thừa, Mũ & Logarit

Quá trình ra đề kiểm tra 1 tiết chủ đề Hàm số Luỹ thừa, Mũ & Logarit

Ở bài tiểu luận này, tôi sẽ tìm hiểu về cách thức ra đề kiểm tra 45 phút cho học sinh lớp 12 chương Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, hàm số logarit nhằm giúp cho giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh một cách khách quan nhất.

Hàm số mũ

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *