Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Phân tích và đánh giá câu hỏi trắc nghiệm, bài trắc nghiệm

Phân tích và đánh giá câu hỏi trắc nghiệm, bài trắc nghiệm

Phân tích câu hỏi trắc nghiệm là phân chia câu hỏi đó thành nhiều khía cạnh khác nhau để làm rõ, đánh giá câu trắc nghiệm đó như là độ khó, độ phân hóa, độ nhiễu,…

(minh hoạ)

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *