Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng

Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng

Trong toán học, phép tích vectơ hay nhân vectơ hay tích có hướng là một phép toán nhị nguyên trên các vectơ trong không gian vectơ ba chiều. Nó là một trong hai phép nhân thường gặp giữa các vectơ (phép toán kia là nhân vô hướng). Nó khác nhân vô hướng ở chỗ là kết quả thu được là một giả vectơ thay cho một vô hướng. Kết quả này vuông góc với mặt phẳng chứa hai vectơ đầu vào của phép nhân.

Quy tắc bàn tay phải
  • Học phần: Nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Võ Anh Tuấn, Lê Thị Khánh Duyên, Hà Thị Ni Na, Nguyễn Thị Thanh Nhã
  • Tải về (ppt, doc): Báo cáo Tích có hướng, Bản word.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *