Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » So sánh Chương trình môn toán THCS 2018 và Chương trình hiện hành

So sánh Chương trình môn toán THCS 2018 và Chương trình hiện hành

Nội dung chương trình môn Toán được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất và có cấu trúc dựa trên sự phối hợp cả cấu trúc tuyến tính với cấu trúc “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần).

Phẩm chất – Năng lực

File tải về này là kết quả thảo luận của các GV THCS Tỉnh Quảng Nam trong đợt tập huấn về Chương trình phổ thông mới năm 2018. Các bản cập nhật của tệp sẽ được giới thiệu trong tương lai.

Click vào link để tải: Cập nhật ngày 1/9/2020,


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *