Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Một số kế hoạch dạy học theo định hướng phẩm chất năng lực của GV THPT Tỉnh Quảng Nam

Một số kế hoạch dạy học theo định hướng phẩm chất năng lực của GV THPT Tỉnh Quảng Nam

Bước 1: Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa môn học.

Bước 2: Xác định các năng lực chung và năng lực đặc thù cần phát triển ở học sinh.

Bước 3: Xác định các hoạt động học tập của học sinh

Bước 4: Lựa chọn PPDH và đánh giá HĐ học tập của HS

Bước 5: Xây dựng bản kế hoạch dạy học


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *