Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Tài liệu Module 3: Kiểm tra đánh giá học sinh THCS, THPT theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực môn Toán

Tài liệu Module 3: Kiểm tra đánh giá học sinh THCS, THPT theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực môn Toán

Mô đun kiểm tra, đánh giá HS TH theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS là Mô đun bồi dưỡng GV phổ thông cốt cán trong việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học HS theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mô đun này được xây dựng theo cấu trúc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm nâng cao hiểu biết cho học viên những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực, trên cơ sở đó, học viên sẽ được phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ đánh giá để phát triển phẩm chất, năng lực HS trong quá trình dạy học môn học.

 1. Tài liệu cho GVCC Toán THCS: Tải về
 2. Tài liệu cho GVCC Toán THPT: Tải về
 3. Infographic Toán THCS: Tải về
 4. Infographic Toán THPT: Tải về
 5. Tài liệu đọc Toán THCS: Tải về
 6. Tài liệu đọc Toán THPT: Tải về
 7. Báo cáo PPT Module 3 (Phúc): Tải về
 8. Xây dựng câu hỏi TNKQ từ bài toán tự luận: Xem bài viết
 9. Xây dựng câu hỏi TNKQ ở chủ đề: Khảo sát hàm số; Mặt tròn xoay; Phương trình đường tròn; Thể tích khối đa diện; Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng; Thể tích khối đa diện (2); Số phức; Toạ độ không gian; Phương trình đường thẳng trong không gian; Nguyên hàm Tích phân; Nguyên hàm Tích phân (2); Hàm số.
 10. Quá trình ra đề kiểm tra: Dãy số cấp số; Hàm số luỹ thừa, mũ và logarit; Hàm số LG và PTLG; Tích vô hướng; Khảo sát hàm số; Lượng giác; Quan hệ trong tam giác; Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn;
 11. Sản phẩm Rubrics: Rubrics mẫu; THCS.BD1; THCS PY2; THPT.PY
 12. Sản phẩm đề kiểm tra: THCS.PY1; THCS.PY2; THPT.BD1; THPT.BD2; THPT.PY
 13. Sản phẩm giáo án: Hệ thức lượng trong tam giác; Tính chất dãy tỉ số bằng nhau; Tổng 3 góc trong tam giác; Vị trí tương đối đường thẳng – đường tròn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *