Home » Uncategorized » Diện tích tam giác

Diện tích tam giác

Khảo sát tư do:

  • Hãy di chuyển các điểm có trên màn hình và xem xét những thay đổi. Ghi lại những thay đổi đó 

Khảo sát:

  • Sử dụng công cụ “Distance” ở khung bên trái để tính độ dài các cạnh của tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
  • Dùng công cụ “Calculate” để tính các tỉ số.
  • Di chuyển các đỉnh của tam giác. Bạn có nhận xét gì về các giá trị trên màn hình?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *