Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Ứng dụng của Maple trong tam giác và đường thẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải và biện luận một số Hệ phương trình bậc nhất

Thông tin về sản phẩm:

Một số ứng dụng của Maple trong Tổ hợp Xác suất và Thống kê

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính toán đối với đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để viết phương trình đường tròn trong mặt phẳng và tiếp tuyến của đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

Ứng dụng Maple để tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Ứng dụng Maple trong giải Phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác và việc giải chúng là một vấn đề quan trọng trong chương trình toán học Phổ thông. Học sinh ngoài việc nắm kiến thức còn cần phải rèn luyện kĩ năng giải chúng một cách thành thạo. Việc sử dụng Mapple trong giải Phương trình lượng giác giúp chúng ta kiểm tra lại kết quả bài làm của mình, tăng cường niềm đam mê toán học. Với tính năng vượt trội, Mapple là một phần mềm hữu ích trong việc tự học của chúng ta.

(more…)

Ứng dụng Maple để giải một số bài toán hình học giải tích trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để phân tích phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm: