Home » Articles posted by Bùi Văn Lợi

Author Archives: Bùi Văn Lợi

Hacked By Nekorai ID

Cho ABCDEF là hình lục giác ngoại tiếp đường tròn tâm O. Khi đó, liệu ta có được các đường chéo AD, BE, CF đồng quy hay không ? (more…)