Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán

Category Archives: Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán

Sử dụng GSP để dạy học Elip

Giới thiệu sản phẩm : Sản phẩm nhằm minh họa về đường đi và quỹ đạo của hình elip trong thực tế, từ đó tạo ra một số nhận thức về hình elip, và có thể học và ứng dụng thành thạo chúng.

(more…)

Sử dụng Mathematica để tính tích phân xác định

Mathematica là chương trình phần mềm tính toán sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, và toán học cũng như các lĩnh vực tin học khác. Phần mềm này do Stephen Wolfram thiết kế và phát triển tại trung tâm nghiên cứu Wolfram Research ở Champaign, Illinois. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng Mathematica để tính tích phân xác định.

(more…)

Sử dụng Maple để giải Hệ phương trình vi phân thường

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một phần nhỏ trong ứng dụng của phần mềm Maple, đó là ứng dụng của Maple vào giải hệ phương trình vi phân thường. Qua đó giúp các bạn sinh viên có thể tìm ra hướng giải quyết khi giải hệ phương trình vi phân.

(more…)

Mô hình khảo sát một số tính chất của trọng tâm tứ diện

Xây dựng các tính chất sau của trọng tâm G:

  • G là trung điểm của đường nối các trung điểm của các cặp cạnh đối diện
  • Tổng các vecto GA, GB, GC, GD bằng vecto 0
  • Với mọi điểm P ta có tổng các vecto PA, PB, BC, PD bằng 4 lần vecto PG
  • G là giao điểm của các đường trọng tuyến
(more…)