Ứng dụng của phép dời hình trên Sketchpad

Trong hoạt động này, học sinh sẽ vận dụng lý thuyết được học (nhận dạng tam giác đều, sử dụng phép tịnh tiến, sử dụng phép đối xứng trục, sử dụng phép quay…) để giải quyết bài toán. Sau đó giáo viên sử dụng phần mềm GSP để mô tả bài toán một cách rõ ràng.

Ứng dụng của phép dời hình
(more…)

Ứng dụng của phép Vị tự

Trong dạy học mục “ứng dụng của phép vị tự”, học sinh sẽ vận dụng lý thuyết được học (định nghĩa phép vị tự, tính chất của phép vị tự…) để giải quyết bài toán. Sau đó giáo viên sử dụng phần mềm GSP để mô tả bài toán một cách rõ ràng, cụ thể hơn.

Ứng dụng của phép Vị tự
(more…)

Ý nghĩa hình học của Đạo hàm

Ý nghĩa hình học của Đạo hàm
(more…)

Bài tập ứng dụng phép quay trên Sketchpad

Trong hoạt động này, học sinh sẽ vận dụng lý thuyết được học (nhận dạng tam giác đều, hai tam giác bằng nhau, sử dụng phép quay…) để giải quyết bài toán. Sau đó giáo viên sử dụng phần mềm GSP để mô tả bài toán một cách rõ ràng.

Ứng dụng phép quay
(more…)

Xác định góc giữa hai vectơ trên Sketchpad

Nhằm giúp học sinh lớp 10 dễ hình dung và nắm chắc định nghĩa về góc giữa hai vectơ nhóm chúng tôi đã sử dụng phần mềm GSP để biểu diễn trực quan sinh động hướng của hai vectơ. Qua đó giúp học sinh khắc sâu và xác định chính xác góc của hai vectơ. Dự tính bài giảng diễn ra trong 10 phút.

Xác định góc giữa hai vectơ
(more…)

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trên Sketchpad

Ý tưởng thiết kế: Xây dựng một bài toán nhằm củng cố kiến thức sau khi học xong bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Nội dung của ý tưởng như sau:

 • Dựng hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, và SA vuông góc với mp(ABCD).
 • Dựng M, N lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các đường thẳng SB, SD.
 • Dựng MN để yêu cầu học sinh chứng minh MN song song với BD, và SC vuông góc với mp(AMN).
 • Dựng K là giao điểm của SC với mp (AMN), dựng mp(AMKN) để yêu cầu học sinh chứng minh (AMKN) có hai đường chéo vuông góc với nhau.
đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2011
 • Tác giả: Lê Thị Mỹ Hanh, Lê Thị Thanh Thuý, Hoàng Thị Phương Lộc, Hoàng Thị Diễm Phương
 • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Định lý về giá trị trung gian của hàm số liên tục với Sketchpad

Hàm số liên tục

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2011
 • Tác giả: Dương Quốc Duy, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Văn Trí, Phạm Thỵ Thảo, Lê Thị Mỷ Trang
 • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Bài tập tìm quỹ tích hình phẳng với Sketchpad

Bài toán tìm quỹ tích
(more…)

Dãy số có giới hạn 0 trên Sketchpad

Cho dãy số u[n]=(((-1)^n)/n)

 • Biểu diễn các số hạng của dãy số trên trục số với n = 1, 2, 3, 4, 5.
 • Cho học sinh quan sát và nhận xét khi n tăng thì các số hạng của dãy trên trục số như thế nào?
Dãy số có giới hạn 0
(more…)

Biểu diễn toán động trong chủ đề hình học không gian

Trong chương trình trung học phổ thông hiện nay, các kiến thức về Hình học không gian là những nội dung gây nhiều khó khăn cho học sinh trong quá trình học. Phần lớn giáo viên và học sinh chỉ sử dụng các hình ảnh in ở sách giáo khoa hoặc các hình vẽ do giáo viên vẽ ở trên bảng. Điều này gây ra cho học sinh khó hình dung ra định nghĩa và các tính chất hình học của các hình khối trong không gian, cũng như khó hình thành tư duy trừu tượng và tư duy không gian.

Hình học không gian
(more…)