Ứng dụng Maple để tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Ứng dụng Maple trong giải Phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác và việc giải chúng là một vấn đề quan trọng trong chương trình toán học Phổ thông. Học sinh ngoài việc nắm kiến thức còn cần phải rèn luyện kĩ năng giải chúng một cách thành thạo. Việc sử dụng Mapple trong giải Phương trình lượng giác giúp chúng ta kiểm tra lại kết quả bài làm của mình, tăng cường niềm đam mê toán học. Với tính năng vượt trội, Mapple là một phần mềm hữu ích trong việc tự học của chúng ta.

(more…)

Ứng dụng Maple để giải một số bài toán hình học giải tích trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để phân tích phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm:

Maple và một số vấn đề liên quan đến mặt phẳng

Ở chương trình phổ thông chúng ta đã đa được làm quen với hình học không gian và các bài toán liên quan. Nhưng trong việc giải các bài toán đó các bạn gặp không ít khó khăn. Do đó tôi giới thiệu đề tài: Một số vấn đề liên quan tới mặt phẳng mà chủ yếu là tìm hình chiếu vuông góc của một đường thẳng lên mặt phẳng cho trước, giao tuyến của hai mặt phẳng và khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng nhằm mục đích giúp các bạn giải quyết những khó khăn thường vướng mắc ở các bài toán dạng này.

(more…)

Muốn hiểu khoa học … phải nhảy ra ngoài khoa học!

Những phát hiện mới, những kỷ lục mới và những khám phá mới vượt quá khả năng hiểu biết của con người đang không ngừng phá vỡ mọi cái khung tư duy cố hữu của nhân loại, mở ra những chân trời nhận thức mới trong tương lai.

(more…)

Chuyên gia: Smartphone đối với trẻ cũng giống như ‘thuốc phiện’ vậy!

Smartphone gây ảnh hưởng chẳng khác nào thuốc phiện. Nghe có vẻ khủng khiếp và khó tin nhưng đây lại là sự thật. Cho con bạn một chiếc smartphone cũng giống như cho chúng thuốc phiện vậy. 

(more…)

Sử dụng Maple để tính Tích phân hàm số phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm:

Vì sao trực giác được xem là hình thức thông minh cao nhất?

Từ xưa đến nay, rất nhiều bộ óc vĩ đại đã cố gắng khám phá những bí ẩn về trực giác, nhưng nghiên cứu của họ hầu như không có kết quả. Tuy nhiên, khám phá mới đây của một nhà khoa học hàng đầu nước Đức có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của chúng ta về trực giác.

(more…)

Ứng dụng Maple để giải các bài toán tiếp xúc đồ thị

Thông tin về sản phẩm: