Home » Posts tagged 'Chuỗi số'

Tag Archives: Chuỗi số

Sử dụng phần mềm Maple để giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuỗi số

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Hoàng Tư Dương
  • Tải về (mw): Maple – Chuỗi số